Close

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website http://ocmc.vn (sau đây gọi là “OCMC”) được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của OCMC.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

–     Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: Tên, địa chỉ, CMT, số điện thoại, email…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web: http://ocmc.vn và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

–     Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website http://ocmc.vn (sau đây gọi là “OCMC”) được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của OCMC.

–     Thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý của chúng tôi, các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm, nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng.

–     Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác chuyển sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…

–     Khi cần thiết, chúng tôi có thể gửi tin nhắn, email thông báo tới khách hàng khi có các chương trình ưu đãi, khuyến mại, các sản phẩm dịch vụ mới.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

–     Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin bằng cách gọi điện hoặc email cho chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Vật Tư Phòng Sạch OZONE

Trụ sở chính: 53 Đường số 12, KDC Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0902789325

Email: support@ocmc.vn

Mã số doanh nghiệp: 0312790434

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

–     Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline: 01249220008 hoặc email về support@ocmc.vn

–     Tính năng và quy trình thay đổi thông tin cá nhân khách hàng trên Web OCMC

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

–     Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. công ty cam kết tuân thủ cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

7. Đề nghị đối với Khách hàng:

–     Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. OCMC cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

–     Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Call Now ButtonGọi cho OCMC