Close
Bảo vệ tốt nhất cho người vận hành và thiết bị

Găng tay phòng sạch được thiết kế để bảo vệ cả người vận hành và sản phẩm thiết bị trong phòng sạch. Mục đích chính của việc đeo găng tay trong một môi trường có kiểm soát là để giảm thiểu sự nhiễm bụi từ tay của người vận hành và sản phẩm. Vì vậy, lựa chọn loại găng tay thích hợp nhất là một trong những lựa chọn hàng đầu và quan trọng nhất.

DANH SÁCH SẢN PHẨM GĂNG TAY PHÒNG SẠCH

Call Now ButtonGọi cho OCMC