Close

Giấy lau phòng sạch

Làm sạch trang thiết hoạt động và khuếch tán lò có nhiệt độ cao.
Sử dụng trên các thiết bị điện nhạy cảm trong môi trường phòng sạch.

Call Now ButtonGọi cho OCMC