Close

26/03/2018

Màng co PVC

  • Được thiết kế cho các hệ thống di động hoặc tự động.
  • Co lại ở nhiệt độ thấp hơn để tăng tốc độ sản xuất.
  • Súng dẫn nhiệt có thể được dùng kèm cho sản phẩm này.
  • Tùy chọn

    Hết hàng

    Call Now ButtonGọi cho OCMC