Close

Thiết bị bảo hộ cá nhân trong phòng sạch – PPE

Quần áo vệ sinh có thực sự hữu ích trong phòng sạch ?

Quần áo phải phù hợp với phòng sạch là hiển nhiên và rõ ràng. Tuy nhiên, những gì phòng sạch mang lại rất hữu ích cho các lớp học vệ sinh cá nhân về phát thải hạt, sản phẩm và bảo vệ người mặc.

Tuân thủ với lớp phòng vệ sinh và bảo vệ sản phẩm, bảng “Viện Khoa học môi trường và Công nghệ Môi trường” của Hoa Kỳ (IEST) dưới đây cho biết. Khi thông qua việc xử lý chất độc hại, cần thêm bảo vệ cá nhân, vệ sinh quần áo bảo hộ phù hợp phải được sử dụng theo luật pháp châu Âu.

Khuyến cáo về quần áo :

ISO class 8
(class 100,000)

ISO class 7
(class 10,000)
ISO class 6
(class 1,000)
ISO class 5
(class 100)
ISO class 4
(class 10)
Hair cover x x x x x
Hood x x
Face mask x x x x
x
x
x
Gown x x
Coverall   x x x

Theo www.cleanroomconnection.com

Hết hàng

Call Now ButtonGọi cho OCMC